Tatai Környezetvédelmi Zrt. mottója

HULLADÉKHASZNOSÍTÁS FELSŐFOKON

A Tatai Környezetvédelmi Zrt. a környezet értékeinek, tisztaságának megőrzésében és helyreállításában aktív felelősséget vállal fennállásának 30 éve óta.

Cégünk jellemzően gyártási, termelési és kármentesítési hulladékokból és melléktermékekből biológiai lebontás – biodegradáció – alkalmazásával hulladékhasznosítás révén rekultivációs fedőanyagot állít elő, amely a természetes talajhoz hasonló jellemzőkkel, összetevőkkel rendelkezik. A hulladékok felhasználásával előállított fedőanyagot sikeresen alkalmazzuk tájsebek rekultivációjánál. Több évtizedes gyakorlatunk igazolja, hogy a fedőanyagon telepített növényvilág természetes módon gyarapodik és fejlődik, megalapozva ezzel az állatvilág betelepülését is.

A hulladékhasznosítási tevékenység környezetvédelmi szempontból előnyt élvez a többi kezelési móddal szemben. A folyamatban megtörténik a veszélyes anyag tartalom részleges vagy teljes ártalmatlanítása, illetve a hulladék maradéktalanul felhasználható, például tevékenységünk esetében rekultivációs fedőanyag alapanyagként.

  • Küldetésünk, hogy teljes körű megoldást nyújtsunk az emberi tevékenységből keletkező környezeti terhelés káros hatásainak csökkentésére, felszámolására.
  • Felelősséget érzünk azért, hogy magas szintű zöld szolgáltatásainkkal hozzájáruljunk a fenntartható fejlődéshez, és így a jelen és jövő generációi élhető környezetben, egészségesen élhessenek.
  • Célunk, hogy az általunk alkalmazott technológiák révén egyre nagyobb mértékű legyen az újrahasznosítás, javuljon a környezetbiztonság és az életminőség.

Almásfüzitői rekultiváció

Cégünk 1986-ban kezdte meg hulladékhasznosítási kísérleti tevékenységét, amelynek célja az volt, hogy a termőtalajok védelem érdekében hulladékok hasznosításával talajhoz hasonló tulajdonságokkal rendelkező fedőanyagot állítson elő az lévő vörösiszap tározók rekultivációs lefedéséhez és a környezetétől való elszigeteléséhez. Ma már a tározók nagy része úgy néz ki, mint egy „vadaspark”, ahogy egy újságíró nyilatkozott a helyszíni bejárást követően.

Bővebben

Változtassunk életünk minőségén!
Tatai Környezetvédelmi Zrt. Kereskedelmi Képviselet
Iroda: 2890 Tata, Baji út 9.
Telefon: +36 34 587 063
Fax: +36 34 587 064
E-mail: info@tkv.hu
2890 Tata, Baji út 9.
Telefon: +36 34 587 063
E-mail: kereskedelem@tkv.hu