Tatai Környezetvédelmi Zrt. mottója

Az almásfüzitői tározókon a hulladékgazdálkodási tevékenység biztonságos

Az almásfüzitői tározókon végzett tevékenységünk biztonságát többszintű rendszer védi, mindenben megfelelünk a szigorú jogszabályi elvárásoknak, az elővigyázatosság elvét követve működünk, és számos önszabályozó elemet építettünk be folyamatainkba.

Az úgynevezett Egységes Környezethasználati Engedély az aktuális jogszabályi keretek között meghatározza a tevékenységünket, valamint a munkánk eredményét ellenőrző monitoring rendszer működtetését. A monitoring meghatározott időközként információkat szolgáltat a környezet állapotáról, a tevékenységünk hatásairól.

Az engedélyezési folyamatban több szakhatóság is részt vesz, amelyek az egyes részterületekért felelősek. Ennek megfelelően a környezetvédelmi hatóság és a többi szakszerv rendszeres és eseti ellenőrzéseket egyaránt végez a tározón és a tevékenységünkkel kapcsolatban.

Munkánk fontos eleme a szigorú dokumentációs rendünk. Ezzel biztosítjuk, hogy a tározók területén végzett bármely munkafolyamat, vagy anyag évekre-évtizedekre visszamenőleg is ellenőrizhető és utánkövethető legyen.

A tározók biztonságát ezen túl eseti vizsgálatok is támogatják, mint:

  • teljes körű állékonysági vizsgálatok;
  • egyetemi kutatások;
  • tevékenység felülvizsgálat;
  • tényfeltárás
  • rendszeres szemrevételezések kollégák által.

A hulladékhasznosítás engedélyhez kötött tevékenység

Tevékenységünket a hatályos környezetvédelmi jogszabályok betartásával, a környezetvédelmi hatóság által kiadott engedély alapján végezzük. Adminisztratív folyamatainkat az ISO nemzetközi minőségbiztosítási szabványrendszere alapján végezzük.

Egységes környezethasználati engedély, Almásfüzitői telephely: 392-6/2010

Kiadta: Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (ma Győr-Moson-Sopron megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály)

Kezelési kód: R3

KÜJ szám: 100264265

KTJ szám: 100370143

A cég egységes környezethasználati engedélye (EKHE) azonos az európai uniós IPPC szabályozással.

Tanúsított irányítási rendszerek

Társaságunk az ISO 9001 és ISO 14001 és 28001 szabványok előírásainak megfelelően működő integrált minőség- és környezetirányítási rendszere eszköz ahhoz, hogy megfeleljünk vevőink és a társadalmi környezet elvárásainak.

Irányítási rendszerünk megfelelőségét az EMT Zrt. tanúsító szervezet tanúsította, eljárásaink számos vevői auditon is sikerrel megfeleltek.

*Az IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control), a környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről szóló 96/61/EK számú irányelv rövidítése, amely 1999. október 30-ától EU-szerte bevezetésre került. Az Európai Unió kiemelkedő fontosságú környezetvédelmi jogszabálya.

Változtassunk életünk minőségén!
Tatai Környezetvédelmi Zrt. Kereskedelmi Képviselet
Iroda: 2890 Tata, Baji út 9.
Telefon: +36 34 587 063
Fax: +36 34 587 064
E-mail: info@tkv.hu
2890 Tata, Baji út 9.
Telefon: +36 34 587 063
E-mail: kereskedelem@tkv.hu