Tatai Környezetvédelmi Zrt. mottója

A Tatai Környezetvédelmi Zrt. a környezet értékeinek, tisztaságának megőrzésében és helyreállításában aktív felelősséget vállal fennállásának 30 éve óta.

Cégünk gyártási, termelési, kármentesítési hulladékokból és melléktermékekből hulladékhasznosítással olyan fedőanyagot állít elő, amely a természetes talajhoz hasonló jellemzőkkel rendelkezik. A hulladékok felhasználásával előállított fedőanyagot sikeresen alkalmazzuk tájsebek „begyógyításánál”. Ezzel a módszerrel Almásfüzitőn elértük, hogy a település életét évtizedeken át megkeserítő vörösiszap-kiporzás mára lényegében megszűnt.

Küldetésünk, hogy teljes körű megoldást nyújtsunk az emberi tevékenységből keletkező környezeti terhelés káros hatásainak csökkentésére, felszámolására. Felelősséget érzünk azért, hogy magas szintű zöld szolgáltatásainkkal hozzájáruljunk a fenntartható fejlődéshez, és így a jelen és jövő generációi élhető környezetben, egészségesen élhessenek. Célunk, hogy az általunk alkalmazott technológiák révén egyre inkább az újrahasznosítás váljon gyakorlattá, javuljon a környezetbiztonság és az életminőség.

Veszélyes és nem veszélyes hulladékokat hasznosítunk

Cégünk egyik fő tevékenysége a különböző gyártási, felhasználási folyamatok során keletkező vagy kármentesítésből származó hulladékok hasznosítása. 

Környezetvédelmi szempontból a többi kezelési móddal szemben a hulladékhasznosítás előnyt élvez. Ennek során ugyanis a veszélyes és nem veszélyes anyagok részlegesen vagy teljesen átalakulnak, elveszítik hulladék jellegüket, és a keletkező új termék maradéktalanul felhasználható. A mi tevékenységünk esetében a hatóságilag engedélyezett és ellenőrzött beérkező hulladékokat talajhelyettesítő fedőanyaggá alakítjuk át.

Bár az országban bárhonnan vállaljuk ipari hulladék elszállítását, fő működési területünk Budapest és környéke, valamint a Dunántúl, kiemelten a Balatontól északra fekvő térség.

Rekultiváció

Cégünk a hulladékhasznosítás eredményeként rekultivációs fedőanyagot hoz létre. Ez az anyag a természetes talajhoz hasonló jellemzőkkel, összetevőkkel rendelkezik, és mezőgazdasági kihelyezésre is alkalmas. Ezzel a talajhelyettesítő anyaggal fedjük le az almásfüzitői vörösiszap-tározókat, hogy megszüntessük az egészségre ártalmas kiporzást. Ez az eljárás környezetvédelmi szempontból kétszeres előnyt jelent. Részben kezelünk egy tájsebet, megoldjuk, hogy ne jusson a levegőbe az egészségre káros vörösiszap-por, részben pedig közvetetten óvjuk a természetes talajokat. Munkánk eredményeként ugyanis nem kell mezőgazdaságilag hasznos területekről nagy mennyiségben talajt elhordani. Ez az ún. passzív talajvédelem.

A kihelyezett fedőréteget befüvesítjük, a kialakuló rétet rendszeresen kaszáljuk. Az évek során a már lefedett tározókon bokrok és cserjék nőttek. A kialakult vegetáció élőhelyet biztosít a rovaroknak, rágcsálóknak, valamint kisebb nagyobb gerinceseknek és madaraknak is.

Az általunk kialakított fedőanyagot közel harminc éve használjuk sikeresen rekultivációs célokra.

 

Szennyvíziszap kezelési és hasznosítási stratégia megalapozásának vizsgálata

03-KKM-VIZDIPLOMACIA-2019

 

Változtassunk életünk minőségén!
Tatai Környezetvédelmi Zrt. Kereskedelmi Képviselet
Iroda: 2890 Tata, Baji út 9.
Telefon: +36 34 587 063
Fax: +36 34 587 064
E-mail: info@tkv.hu
2890 Tata, Baji út 9.
Telefon: +36 34 587 063
E-mail: kereskedelem@tkv.hu