Tatai Környezetvédelmi Zrt. mottója

Hasznosítjuk a hulladékot, hogy ne terhelje a környezetünket!

Cégünk egyik fő tevékenysége, hogy hulladékot hasznosítunk biológiai lebontással, és az eljárással rekultivációs fedőanyagot állítunk elő a természetes talaj kiváltásának érdekében.

Egységes környezethasználati engedélyünk birtokában jogosultak vagyunk veszélyes és nem veszélyes hulladékok átvételére és hasznosítására. A hasznosítás eredményeként hatóságilag elismert, termőtalajok pótlására alkalmas fedőanyagot állítunk elő, melyet cégünk KEMIX és REMIX néven termékké minősíttetett. Összetételük és szerkezetük alapján ezek a termékek alkalmazhatók rekultivációs célú talajcseréhez, sőt, akár gyenge minőségű földek tápanyag-szolgáltató képességének javítására is.

IDÉZET

„A Tatai Környezetvédelmi Zrt. által végzett hulladékkezelési technológia hasznosításnak számít, ami prioritást élvez az egyéb ártalmatlanítási módokkal szemben. Az alkalmazott technológia IPPC szabályozás alatti tevékenység.” (ELTE Környezettudományi Kooperációs Kutató Központjának részletes projektzáró szakmai jelentése a TKV Zrt. almásfüzitői tevékenységéről 8. oldal, 2007.)

Változtassunk életünk minőségén!
Tatai Környezetvédelmi Zrt. Kereskedelmi Képviselet
Iroda: 2890 Tata, Baji út 9.
Telefon: +36 34 587 063
Fax: +36 34 587 064
E-mail: info@tkv.hu
2890 Tata, Baji út 9.
Telefon: +36 34 587 063
E-mail: kereskedelem@tkv.hu