Tatai Környezetvédelmi Zrt. mottója

Kiemelt környezetvédelmi cél a hulladékok másodlagos nyersanyagként történő használata

A fedőréteg előállításához minőségi alapanyagokra van szükségünk, azaz olyan hulladékokra, amelyek felhasználásával a folyamat végén a természetes talajhoz hasonló tulajdonságokkal rendelkező anyag jön létre.

A feldolgozott hulladék szerves és szervetlen összetevőkből áll. A szerves anyagok a biodegradáció során lebomlanak, a szervetlen anyagok a készülő fedőanyag vázszerkezetét alkotják. A technológiában nem hasznosítható, kiválogatott hulladékot, göngyöleget, azok kezelésére feljogosított hasznosítóba vagy ártalmatlanítóba szállítjuk.

Az engedélyezett hulladékok nagyságrendileg 50 féle anyagot jelentenek, melyeket származásuktól függően különböző azonosító kódok alá sorol a jogszabály.

Az általunk használt főbb csoportok:

  • olaj tartalmú hulladék pl. olajjal szennyezett föld, autómosó olajos iszapja;
  • magas szerves anyag tartalmú hulladék pl.: szennyvíziszap;
  • könnyen bomló szerves hulladék pl.: biohulladék vagy zöldhulladék, élelmiszeripari hulladék;
  • ásványi, szervetlen hulladék pl.: pernye, füstgáztisztítási hulladék, kőpor, mésziszap;
  • egyéb anyag pl.: csapadékvíz.

 

A speciális eljárás során hasonló folyamatok játszódnak le, mint a természetben, csak jóval gyorsabban, ellenőrzött körülmények között, ipari méretekben.

Az előállított fedőanyag csak minősítés után, egyedi engedéllyel hasznosítható termék, így alkalmazása csak megfelelő hatósági kontroll mellett valósulhat meg.

IDÉZET

„A technológiában a hasznosításra átvett szervetlen hulladékok (salakok, pernyék stb.) a természetes talajfolyamatokban jelenlévő ásványi komponenst pótolják, azok szerepét töltik be.”

(MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet: Biodegradációs, komposztálás jellegű hulladékkezelési technológiák szakmai, tudományos alapjainak összefoglalása 23. oldal, 2011. február 14.)

„Egyes mikroorganizmusok képesek a más élőlények számára mérgező, vagy nehezen bontható szénhidrogéneket az életműködésükhöz szükséges szénforrásként hasznosítani, bontani.

Természetesen az ilyen mikroorganizmusok testfelépítése, szaporodása számára is nélkülözhetetlen az egyéb makro-, mezo- és mikrotápelemek jelenléte. Ésszerűbb, ha a mikrobák a szennyezést hordozó közeg – talaj, hulladékok – szervetlen összetevőiben eleve hozzáférhetnek azokhoz.”

„A lebontás időigénye a szennyezettség mértékétől, jellegétől és a mikroorganizmusok életfunkcióit, szaporodását elősegítő egyéb tényezőktől függően tág határok között, néhány héttől több hónapig vagy évig változhat. Az oltóanyag hatékonysága tehát nemcsak a gyártótól, hanem jelentős mértékben az alkalmazó szakmai munkájától is függ.”

(Trócsányi Zénó, a Geosan Kft. vezetője – Magyar Nemzet, 2011. december 2.)

Változtassunk életünk minőségén!
Tatai Környezetvédelmi Zrt. Kereskedelmi Képviselet
Iroda: 2890 Tata, Baji út 9.
Telefon: +36 34 587 063
Fax: +36 34 587 064
E-mail: info@tkv.hu
2890 Tata, Baji út 9.
Telefon: +36 34 587 063
E-mail: kereskedelem@tkv.hu