Tatai Környezetvédelmi Zrt. mottója

 

A Budapesti Corvinus Egyetem másodéves MSc Tájvédelem és Tájrehabilitáció szakirányos hallgatói megkeresték, majd 2012. június 25-én látogatást tettek a Tatai Környezetvédelmi Zrt. almásfüzitői vörösiszap-tározóinak rehabilitációs területén. A diákok a sérült területek helyreállításának lehetőségei közül megismerkedhettek egy jól működő, újszerű eljárással, egyben a Komárom térségében környezetvédelmi-, ökológiai-, tájrendezési szempontból egyik legjelentősebb objektumról kaphattak mélyebb információkat.

A hallgatói csoportok a látogatás után megfogalmazták a bemutatott tájrendezési tevékenység alapján szerzett szakmai tapasztalataikat.

Vélemények, meglátások a csoportok részéről (részletek):

„A már rekultivált tározón sétálva, alig lehetett megmondani, hogy vörösiszapon járunk. Ez a tározó már 60 %-ban fedett és tájba illesztett…”

„1,5 méteres vastagságban helyezik el a fedőanyagot, amire aztán egy ide kifejlesztett fűmagkeveréket szórnak, melyből egy speciális gyeptársulás jön létre, melynek különlegességét a szukcessziós folyamatok felgyorsulása adja.”

„Az irodában elhangzott anyag érdekes volt, a téma sokunknak teljesen ismeretlen volt, így rengeteg plusz tudással távoztunk. A kiállított anyagok: vörösiszap, szennyezett talaj, olajos víz stb. figyelemfelkeltőek voltak, a kiállított makettok felkészítettek a terepbejáráson tapasztalt látványra, és már ott ráhangoltak a rekultivált és a még rekultiválatlan terület kontrasztjára.”

1. tervezői csoport beszámolója

„Átfogó képet kaptunk az almásfüzitői vörösiszap-tározóról, annak rekultivációjáról.”

„Jó volt, hogy láthattuk külön-külön azokat az anyagokat, melyekből ezt a mesterséges talajt állítják elő. Tetszett, hogy az üvegburákba kitett anyagok megszemlélhetők voltak, s az általuk kevert földkeverékbe még egy növény is élt, bizonyítva a talaj kedvező tulajdonságait. Magáról a talajról is sok hasznos információt kaptunk…”

„…az előadás összefogott, célirányos információkban gazdag volt, így több idő maradt az elhangzottakat a helyszínen megfigyelni. Jó volt látni, hogy a köztudattal ellentétben, a hulladékból és veszélyes anyagokból is lehetséges, azok biodegradációjával termőtalaj kialakítása.”

„A tájrendezés utáni területekről még a helyszínelés előtt láthattunk fotókat… a helyszín egy természet közeli területként látszott. Ez a munka eredményét igazolta, s eszünkbe jutott az szakmai a mondás, miszerint az a jó tájépítész, akinek a munkáját nem veszik észre.”

2. tervezői csoport beszámolója

„Véleményünk szerint szerencsés, hogy hulladékok felhasználásával olyan anyagot tudnak előállítani, mely megfelel a rekultiváció minőségi követelményeinek.”

„A felhasznált veszélyes hulladékok átvételéből származó anyagi források fedezik a rekultiváció költségeit, ami szintén a hulladék-felhasználás mellett szól.”

„A helyszíni terepbejárás során említették, és magunk is tapasztaltuk, hogy a rekultivált területnek és környezetének gazdag az élővilága (pl. hód, őz, nyúl, gyurgyalag). Ez jó bizonyítékul szolgál arra, hogy az élővilág az ilyen területekre is nagy igényt tart, és mihamarabb vissza is foglalja.”

„… elgondolkodtunk, hogy a terület hosszú távú hasznosításával kapcsolatban milyen lehetőségek merülhetnek fel. Ha úgy vesszük jelenleg átvitt értelemben ”természetvédelmi” célú hasznosítás történik a már lefedett részeken a látogatás és beépítés tiltása, valamint az élőhelyek fenntartása tekintetében. Amennyiben a jogi keretek és a monitorozás eredményei lehetővé teszik az időben és tevékenységben korlátozott látogatást, a terület véleményünk szerint rekreációs potenciállal bírhat (íjász pálya, repülőgép modell röptetés).”

„Röviden összefoglalva a cégnél tett látogatás során szerzett tapasztalatokat, úgy gondoljuk, hogy a bemutatott tevékenység igen hasznos, példa értékű, továbbá a környezet állapota a jelenlegi ismereteknek megfelelve, kedvezően alakul. Reméljük, hogy a jövőben sikerül hosszú távú megoldást találni (elsősorban a Duna közelségét figyelembe véve) a vörösiszap tározók végleges kármentesítésére is.”

3. tervezői csoport beszámolója

„Látogatásunk legizgalmasabb pontja volt, amikor körbekalauzoltak minket a területen. Elsőként a még rekultiválatlan zagykazettákat mutatták be, ahol a munkálatok a mai napig folynak. Majd sor került a már rendezett terület bejárására is, ahol meglepően tapasztaltuk, hogy a természet már teljesen „otthon érzi magát”. Ha nem tudtuk volna, hogy egy rekultivált területen sétálunk, nem is gyanakodtunk volna arra, hogy nem természetes az élőhely.”

 

A Tatai Környezetvédelmi Zrt. örömmel vette a megkeresést és más esetekben is nyitott hasonló nyílt napokra, körbevezetésekre, előzetes egyeztetés után.

Változtassunk életünk minőségén!
Tatai Környezetvédelmi Zrt. Kereskedelmi Képviselet
Iroda: 2890 Tata, Baji út 9.
Telefon: +36 34 587 063
Fax: +36 34 587 064
E-mail: info@tkv.hu
2890 Tata, Baji út 9.
Telefon: +36 34 587 063
E-mail: kereskedelem@tkv.hu