Tatai Környezetvédelmi Zrt. mottója

Hulladékhasznosítási munkánk folyamatosan és szigorúan ellenőrzött

A környezetvédelmi hatóság folyamatos ellenőrzésével a területen komplex monitoring-rendszert üzemeltetünk az általunk kezelt tározók területén és környezetében.

A talajvízfigyelő kutak 1987-ben, illetve a VII. tározó körül 1995-ben létesültek, amelyek az óta szolgálnak a tározók körzetében lévő talajvíz minőségének, szennyezettségének megfigyelésére. A monitoring kutak beüzemelésük óta biztosítják a historikus vizsgálati adatokat az illetékes környezetvédelmi hatóság számára. A vízszint- és vízkémiai vizsgálatok alapján, a rekultivációs munkálatoknak nem mutatható ki negatív hatása a felszín alatti vízkészletekben.

IDÉZET

„A Duna esetében mind a mért kémiai eredmények, mind a lefolytatott modellvizsgálatok alapján kijelenthető, hogy a tározók okozta szennyező hatás a folyam vízminőségére gyakorlatilag elhanyagolható mértékű. (…) A tározóktól délre található Fényes-patak és Szőny-Fűzfői csatorna esetében is történtek vizsgálatok, melyek arra az eredményre vezettek, hogy a tározók miatti többletterhelés elhanyagolhatóan kis mértékű.” (Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 90-18/2015 határozata, 16. oldal)

A levegőtisztasági mérések tíz éve egészségügyi határérték alatti mértéket mutatnak.

A fedőrétegben, annak ellenőrzése alapján, fokozatosan gyarapodnak a humusz és a humuszjellegű anyagok.

A növények beltartalmi értékeinek rendszeres vizsgálata nem mutat ki nehézfém-felhalmozódást. A területen élő állatok, rágcsálók, madarak vizsgálata alapján az elhullás oka természetes, belső szerveikben káros felhalmozódást nem mutatnak.

IDÉZET

Általánosan megállapítható, hogy a múltban történt timföldgyártásnak és a vörösiszap-elhelyezésnek volt a területre a leginkább kedvezőtlen hatása a területfoglalás, élőhely-átalakítás, zaj- és porszennyezés és zavarás által. A terület eredeti élőhelyei ez által teljesen megsemmisültek, az eredeti növényzet a Duna közvetlen sávjába szorultak vissza, ahol maradványaik mai napig megtalálhatóak: „A fentebb ismertetett vizsgálatok egyértelműen jelzik, hogy a tározók környezetében észlelhető szennyeződések részben a Timföldgyár területén üzemeltetett technológiákból, részben a kazettákba betöltött vörösiszapból származnak. … a bemutatott talajvíz szennyeződési koncentrációk trendjei alapján (D) kármentesítési célállapot határérték meghaladás az elkövetkező 5 évben nem várható. ” (Győr-Moson-Sopron megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának 90-18/2015. számú határozata, 14. oldal)

Szakhatósági ellenőrzések, vizsgálatok

A folyamatos hatósági ellenőrzések mellett, 2010 óta eltelt években 14 hatóság közel 90 alkalommal végzett ellenőrzést, továbbá más szervezetek is számos vizsgálatot folytattak.

Hatóságok: környezetvédelmi felügyelőségek, Bányakapitányság, Vízügyi Igazgatóság, Katasztrófavédelem, népegészségügyi szolgálat, miniszteri vizsgálatok.

Tudományos szervezetek: Magyar Állami Földtani Intézet, Magyar Tudományos Akadémia Talajtani Kutatóintézet, Eötvös Loránd Geofizikai Intézet.

Hulladékgazdálkodási tevékenységünket részletesen és pontosan dokumentáljuk

Cégünk telephelyére beérkező hulladékok dokumentációjának szigorú, jogszabályi követelményei vannak, amelyek révén a hulladékok minden egyes kilogrammja végigkövethető annak termelőjétől kezdve, a szállításon és a kezelésen át a kezelőnél megtörtént kezelési eredményig.

Ebből következően pontosan meg tudjuk határozni, hogy a tározók felszínére kihelyezett fedőanyag alapanyaga kitől és mikor érkezett, valamint milyen összetételű volt a hulladék, illetve a technológiában nem használt egységeit mely feljogosított hulladékkezelőnek adtuk át.

A beszállított hulladékot kollegáink megfelelő szállítási dokumentumok alapján veszik át. A hulladékot ellenőrzik és mérlegelik, majd ennek alapján dokumentálják elektronikus hulladékregisztrációs rendszerünkben. A beszállított anyagok ellenőrzését magunk végezzük, de szükség esetén akkreditált laboratórium szolgáltatását is igénybe vesszük. A hulladékok telephelyi mozgatását, a végzett technológiai műveleteket szintén naplózzuk a kihelyezéséig vagy az elszállításig.

Az engedélyben foglalt hulladékokat a meghatározott mennyiségben fogadhatjuk be. Egységes környezethasználati engedélyünkben pontosan meghatározott a hulladékok veszélyes anyag tartalma, hogy a rekultivációs fedőanyag előállításának technológiája valóban képes legyen kezelni azt. A kihelyezés előtt minden esetben független laboratórium vizsgálja meg a fedőanyag előírt határértéknek való megfelelőségét, ami ezután a környezetvédelmi hatóság engedélye alapján helyezhető ki a tározó felületére.

A veszélyeshulladék-kezelés jogszabályi feltételeit a 225/2015 (VIII. 7.) Kormányrendelet (a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól) szabályozza. A rendelet meghatározza, hogy a veszélyes hulladékot a képződés helyétől a hulladékkezelő létesítménybe történő elszállításig, illetve a hulladékkezelő részére történő átadásig szállítási lappal kell dokumentálni. A szállítási lapnak tartalmaznia kell többek között a hulladék azonosító kódját és hulladékjegyzék szerinti megnevezését, a hulladék mennyiségét és legfontosabb veszélyességi jellemzőit, a szállításra vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély vagy nyilvántartásba vétel számát és a hulladékkezelő kereskedő hulladékgazdálkodási engedélyének számát.

A veszélyes hulladék szállítójának a veszélyes hulladék szállítására való feljogosítással és megfelelő felszereltséggel, a szállítmányra megfelelő pénzügyi garanciával, illetve ha kormányrendelet ezt előírja, biztosítással kell rendelkeznie.

A veszélyes hulladék átvevőjének a veszélyes hulladék átvételére való feljogosítással és megfelelő technológiával, megfelelő pénzügyi garanciával illetve ha kormányrendelet ezt előírja, biztosítással kell rendelkeznie.

Változtassunk életünk minőségén!
Tatai Környezetvédelmi Zrt. Kereskedelmi Képviselet
Iroda: 2890 Tata, Baji út 9.
Telefon: +36 34 587 063
Fax: +36 34 587 064
E-mail: info@tkv.hu
2890 Tata, Baji út 9.
Telefon: +36 34 587 063
E-mail: kereskedelem@tkv.hu