Tatai Környezetvédelmi Zrt. mottója

Újjáéledt a természet a tározókon és közvetlen környezetében

Azokon a vörösiszap-tározókon, amelyeket cégünk már lefedett és tájba illesztett, az elmúlt évtizedekben újraéledt a növényzet, az állatok is visszaköltöznek, a táj megtelt élettel. A környező területeken sok nyúl, vaddisznó, róka, őz él, a közeli Szőny-Füzitői-csatornában ismét meghonosodott a víztisztaságra közismerten érzékeny európai hód (Castor fiber).

A tározók területén lokális értékeket képviselő szikesedő és homoki gyepfoltok találhatóak. A tározók már lefedett, nem bolygatott részein felbukkantak természetvédelmi oltalom alatt álló növényfajok: csajkavirág, réti iszalag, pusztai árvalányhaj.

Ritka madárfajok és költöző madarak egész sora rak itt fészket (partifecske, kócsag, darvak, gólya) a gazdag mezei rágcsáló- és rovarvilág miatt.

A térség madártani specialitása a Duna téli vízimadár-vonulásában betöltött jelentős szerepe. Az itt előforduló madárfajok – például a búvárok (Gaviidae), a vöcskök (Podicepidae), a lilealkatúak (Charadriiformes) és a lúdalkatúak (Anseriformes) – száma eléri a 300-at, ami országosan is kimagasló.

Főleg énekesmadarak, cinegék (Paridae), rigófélék (Turdidae), valamint varjúfélék (Corvidae) költenek a területen. 2009-ben a vörösiszap tározóktól alig egy kilométerre került elő költőfajként a fokozottan védett hamvas rétihéja (Circus pygargus). Az övcsatornák környékének magaskórós növényzete számos nádiposzátának és poszátának (Sylvidae) az élőhelye.

A Duna ezen részén jelen vannak védett, fokozottan védett vagy Natura 2000 jelölő halfajok is, a halállomány gazdag.

2014-ben egyetemeket és szakintézményeket kértünk fel, hogy átfogó tényfeltárást végezzenek a területen. A vizsgálat kimutatta, hogy a hulladékhasznosítási tevékenységünk nem veszélyezteti az élőhelyet. A Duna-part élőhelyeire is pozitív hatással van a rekultiváció. A tapasztalatok szerint a régebb óta nem bolygatott területekre a madárvilág lassan visszatelepül, a fajszám folyamatosan növekszik, a terület természetessége emelkedő tendenciát mutat. A tározók közelében lévő Natura 2000 terület jelölő fajaira, élőhelyeire nem mutatható ki kedvezőtlen hatás a hulladékkezelési tevékenység miatt. A rekultiváció során végzett növénytelepítés szintén jó hatású. A rekultivált területek vadállományának vizsgálata sem mutatott ki negatív hatásokat.

IDÉZET

„A rekultivációs tevékenység (lefedés, növénytelepítés) 20 évvel ezelőtti megkezdése óta a kiporzás mértéke- és területe egyre csökkent, ez az élővilág szempontjából is egyre pozitívabb hatást jelent. A rekultivációval a kiporzás csökken, új élőhelyek jönnek létre a növénytelepítés után, valamint a spontán szukcesszió is beindul.

A tapasztalatok szerint a régebb óta nem bolygatott területekre a madárvilág lassan visszatelepül, a fajszám folyamatosan növekszik, a terület természetessége emelkedő tendenciát mutat.” (Győr-Moson-Sopron megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának 90-18/2015. számú határozata, 16. oldal)

Változtassunk életünk minőségén!
Tatai Környezetvédelmi Zrt. Kereskedelmi Képviselet
Iroda: 2890 Tata, Baji út 9.
Telefon: +36 34 587 063
Fax: +36 34 587 064
E-mail: info@tkv.hu
2890 Tata, Baji út 9.
Telefon: +36 34 587 063
E-mail: kereskedelem@tkv.hu