Tatai Környezetvédelmi Zrt. mottója

A rekultivációs folyamat

A rekultiváció az a folyamat, amikor egy roncsolt területen – a helyreállítás után – tájba illesztéssel érjük el az eredetihez közelítő viszonyokat. A rekultivációt jellemzően kármentesítés után, vagy egy hulladéktározó létesítmény bezárását követően alkalmazzák.

Cégünk a hulladékhasznosítás eredményeként rekultivációs fedőanyagot hoz létre. Ez az anyag a természetes talajhoz hasonló jellemzőkkel és összetevőkkel rendelkezik, amely alkalmas tájsebek „begyógyítására”. A fedőanyag alkalmazásával egyrészt egy tájseb környezetbe illesztését oldjuk meg, másrészt passzív talajvédelmet látunk el, elkerülve a természetes talajok nem mezőgazdasági célú használatát.

A fedőanyagot a kihelyezését követően egy speciális fűkeverékkel bevetjük. A folyamat, a munkánk itt még nem ér véget. A telepített növényzetet gondozzuk, segédanyagok hozzáadásával javítjuk a fedőréteg tápanyagértékét.

Ahol szükséges, felülvetjük a területet, hogy mindenütt egyenletes növényzet fedje. Az utógondozás során karbantartó kaszálással segítjük elő a növényzet megerősödését, fejlődését, ligeteket alakítunk ki, pótoljuk a tápanyagokat vagy rétegvastagítást végzünk. A rekultivált területeken a növényzet élőhelyet biztosít rovarok, rágcsálók számára, amely a madarakat és nagyobb gerinceseket is odacsábítja.

IDÉZET

„A Tatai Környezetvédelmi Zrt. által alkalmazott technológia szerint a komposztanyag kihelyezését követően a rekultivációs, hasznosítási folyamat utolsó fázisaként a helyi adottságok tükrében kialakított talajvédő gyeptársulás telepítése történik/történt a tározón. Az elvárásoknak megfelelően a gyep további biológiai lebontási folyamatokat indukál, illetve növeli a fedőréteg humuszkészletét, továbbá táplálékot és élőhelyet biztosít a fokozatosan betelepülő állatvilág számára. A tározóterületek teljes lefedése közben és után a Zrt. figyel a felhagyás utáni állapotokra. A tájba illesztéshez és az élővilág magasabb rendű, gerinces tagjainak védelmében szükséges kialakítaniuk a gyepkultúrában, foltszerűen, sziget jelleggel facsoportokat. A fás társulásokat a spontán megjelenő magoncok meghagyott állománya képezi. Ezen ligetek ápolása, karbantartása nem szükséges. Az esetlegesen megjelenő újabb sarjakat, magoncokat a rendszeres tisztító kaszálás elpusztítja.”

„A Tatai Környezetvédelmi Zrt. tározóin történő talajosodási folyamatokat követő vizsgálatok szerint a fedőréteg kialakítását követően a benne meginduló talajosodási folyamatok révén alkalmas élettérré válik a vegetáció számára.” (ELTE Környezettudományi Kooperációs Kutató Központjának részletes projektzáró szakmai jelentése a TKV Zrt. almásfüzitői tevékenységéről 71. és 72. oldal, 2007.)

Változtassunk életünk minőségén!
Tatai Környezetvédelmi Zrt. Kereskedelmi Képviselet
Iroda: 2890 Tata, Baji út 9.
Telefon: +36 34 587 063
Fax: +36 34 587 064
E-mail: info@tkv.hu
2890 Tata, Baji út 9.
Telefon: +36 34 587 063
E-mail: kereskedelem@tkv.hu