Tatai Környezetvédelmi Zrt. mottója

Célunk, hogy ügyfeleinkkel hosszú távú kapcsolatokat építsünk ki, amelyekben biztosítjuk a ránk bízott hulladék környezetvédelmi igényeket kielégítő hasznosítását, és az előírásoknak megfelelő magas szintű nyomon követhetőséget. A TKV Zrt. szolgáltatásait az alábbi módon veheti igénybe, illetve kérhet árajánlatot.

Letölthető dokumentum: Átvehető veszélyes és nem veszélyes hulladékok listája, Tatai Környezetvédelmi Zrt., Almásfüzitői telephely

Letölthető dokumentum: Átvehető veszélyes és nem veszélyes hulladékok listája, Tatai Környezetvédelmi Zrt., Kesztölci telephely

A megrendelés folyamata

1. Befogadó nyilatkozat - ajánlatkérő formanyomtatvány

Formanyomtatványunkkal információt kérhet akár fizikailag meglévő, akár tervezett hulladék ártalmatlanításának lehetőségéről. Az ajánlatkérésre adott dokumentumban nyilatkozunk a meghatározott hulladékfajta elhelyezésének lehetőségéről.

Amennyiben a hulladék fizikailag még nem létezik – tehát összetétele csak becsülhető – az általunk kiadott befogadó nyilatkozattal Ön, mint a hulladék termelője biztosítva lesz arról, hogy az ártalmatlanítás megoldható. Amennyiben például egy üzemet kíván létesíteni, a befogadó nyilatkozatot felhasználhatja tevékenysége engedélyeztetési eljárásában.

Amennyiben a hulladék már létezik, azaz pontos összetétele és fizikai tulajdonságai ismertek, a befogadó nyilatkozat megkérésével Ön, mint a hulladék termelője vagy tulajdonosa arról szerezhet bizonyosságot, hogy jogilag és műszakilag képesek vagyunk-e foglalkozni az adott hulladék ártalmatlanításával.

A hulladék besorolását – annak veszélyességére tekintettel – a hulladék termelője, vagy ha az nem állapítható meg, akkor a birtokosa köteles elvégezni külön jogszabályban foglaltak figyelembevételével.

Amennyiben a kezelhető hulladékok körével, EWC kódjával, mennyiségeivel kapcsolatban kérdése merülne fel, kérjük, keresse munkatársunkat a megadott elérhetőségek valamelyikén.

2. Kereskedelmi árajánlat kérése - ajánlatkérő formanyomtatvány

Az ajánlatkérő formanyomtatvány kitöltésével és cégszerű aláírásával nyilatkozzon a hulladék összetételéről, várható mennyiségéről, fizikai megjelenéséről, valamint a technológiáról, amely alkalmazása során a hulladék keletkezik vagy keletkezett. A nyilatkozat a hulladék azonosításán túl alapinformációkat tartalmaz a hulladék termelőjéről is. A kitöltött nyilatkozat hiányában minta alapján minden esetben kötelező a hulladék összetételének elemzése. Cégünk a hulladékot alapjellemzőinek ismerete nélkül nem tudja befogadni.

Hulladékkezelők és szállítók esetén kiemelten fontos az egyes EWC kódú hulladékokkal kapcsolatos külön nyilatkozat, ha azok termelője nem ugyanazon cég. A nyilatkozatot kérjük, cégszerűen aláírva faxon vagy postai úton küldje el cégünknek.

3. Kereskedelmi árajánlat adása

Árajánlatot kizárólag az azonosított és összetételében is ismert hulladékra adunk, amennyiben azt az általunk alkalmazott technológiákkal kezelni tudjuk. Amennyiben elfogadja árajánlatunkat, kérjük, cégszerű aláírással küldje vissza!

4. Szerződéskötés - adatkérőlap vállalkozási szerződéshez

Az elfogadott ajánlat alapján kötjük meg a vállalkozói szerződést. A megkötött vállalkozói szerződés és az abban lévő feltételek minden esetben csak azon hulladékokra érvényesek, melyek összetétele előzetesen ismert és elfogadott a cégünk részéről.

Változtassunk életünk minőségén!
Tatai Környezetvédelmi Zrt. Kereskedelmi Képviselet
Iroda: 2890 Tata, Baji út 9.
Telefon: +36 34 587 063
Fax: +36 34 587 064
E-mail: info@tkv.hu
2890 Tata, Baji út 9.
Telefon: +36 34 587 063
E-mail: kereskedelem@tkv.hu