Tatai Környezetvédelmi Zrt. mottója

Biológiai lebontás alkalmazása hulladékhasznosításhoz

A rekultivációs fedőanyagot úgynevezett biodegradációs eljárással alakítjuk ki. A rekultivációs fedőanyag fontos összetevője a szerves és nem szerves hulladék. Első lépésként a beérkező hulladékból kiválogatjuk a folyamatban nem használható anyagokat (pl: kő, fémhulladék), és átmenetileg tároljuk más jellegű felhasználásig vagy olyan hulladékkezelőnek adjuk át, amelyik jogosult a befogadására.

A hulladékokból az ismert kémiai összetétel alapján és a halmazállapot szerinti szétválasztás után elkezdjük a rekultivációs fedőanyag előállítását, ez az ún. kompozit-kialakítási, homogenizálási fázis. A keverőmedencébe a fő alkotóelemhez, a szennyvíziszaphoz a megfelelő összetétel érdekében olyan anyagokat adunk, hogy a létrejövő termék vázszerkezete, porozitása megfeleljen a természetes talaj tulajdonságainak. A biológiai lebontás beindításához az elegyhez még ebben a szakaszban oltóanyagot adunk. A biodegradációs folyamatok már ekkor, még az ún. prizmákba történő kihelyezés előtt elkezdődnek. Az érlelési idő – az alapanyagoktól függően – 6-12 hónap. A homogenizálás után következik a pihentetés, ennek során a magas víztartalmú keverék szikkasztása és kiszárítása zajlik. A biológiai folyamatokat 3-6 havonta ellenőrizzük.

Az érlelés végeredményeként alakul ki a rekultivációs fedőanyag, mely hatósági ellenőrzés után azonnal alkalmas kihelyezésre.

A felhasznált hulladékok megfelelő kezelés, ellenőrzött biológiai és kémiai folyamatok révén válnak újra természetes alkotóelemmé. Az általunk felhasznált hulladékok ugyanazokra az anyagokra bomlanak le, amelyek a természetes talajban megtalálhatóak. Így az általunk előállított és hatóságilag folyamatosan ellenőrzött termék, mezőgazdasági talajok javítására is alkalmas lehet.

IDÉZET

„A Tatai Környezetvédelmi Rt. technológiája tulajdonképpen a természetes folyamatok „lemásolásán”, modellezésén alapul. A különböző hulladékok és inert anyagok meghatározott arányú keveréke a talajok összetételére hasonlít. A különböző biodegradációs és talajképződési folyamatok analógok a természetben lezajló analóg folyamatokkal. Ennek köszönhetően lebomlanak a szerves szennyezőanyagok és hasznosulnak a bevitt (szerves és szervetlen) összetevők. A bomlási és mállási sor végén a természetes talajhoz hasonló kompozit anyag alakul ki.” (MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet: Biodegradációs, komposztálás jellegű hulladékkezelési technológiák szakmai, tudományos alapjainak összefoglalása 24. oldal, 2011. február 14.)

Változtassunk életünk minőségén!
Tatai Környezetvédelmi Zrt. Kereskedelmi Képviselet
Iroda: 2890 Tata, Baji út 9.
Telefon: +36 34 587 063
Fax: +36 34 587 064
E-mail: info@tkv.hu
2890 Tata, Baji út 9.
Telefon: +36 34 587 063
E-mail: kereskedelem@tkv.hu