Tatai Környezetvédelmi Zrt. mottója

Természetes talajokat váltunk ki

Cégünk a hulladékhasznosítás eredményeként rekultivációs fedőanyagot hoz létre. Ez az anyag a természetes talajhoz hasonló jellemzőkkel, összetevőkkel rendelkezik, és alkalmas tájsebek begyógyítására. Különösen jól szerepel ez a talajpótló réteg az almásfüzitői tározókon, hiszen ellenáll a vörösiszap szikesítő hatásának, így a rajta telepített növényzet tartós: nem csak fűfélék, virágok vagy gyomok, de bokrok, cserjék is megélnek benne. Az általunk kialakított fedőanyagot közel harminc éve használjuk sikeresen rekultivációs célokra.

A kialakított fedőanyag környezetvédelmi haszna nem csak az, hogy alkalmazásával egy tájsebet újra zölddé formálunk, hanem hogy a meddő terület káros kiporzását megszüntetjük. A talajpótló használatával tesszük lehetővé, hogy ne egy termő területről kelljen nagy mennyiségben földet kitermelni a tározó lefedéséhez. Ez az ún. passzív talajvédelem. Így elkerülhető az értékes természetes talajok nem mezőgazdasági célú használata.

A fedőanyagot jellemzően kommunális és ipari hulladékokból állítjuk elő biológiai lebontással. A hulladékhasznosítás során az anyagokat úgy adagoljuk, hogy együttesen létrehozzák a természetes talajokra jellemző szerkezetet: szerves és szervetlen alkotóelemeket egyaránt. Az eljárással a természetben lejátszódó talajképződési folyamatokat másoljuk le ellenőrzött körülmények között, jóval rövidebb idő alatt. A fedőanyag így a folyamat végén a természetes talajhoz hasonló jellemzőkkel, összetevőkkel rendelkezik.

A tájba illesztett területeken nem az cél, hogy mezőgazdasági termelésre alkalmas állapot alakuljon ki, hanem az, hogy a fedőréteg a telepített speciális gyepkeveréknek megfelelő termőfelületet nyújtson, és kialakuljanak az élővilág folyamatos gazdagodásának a feltételei. Így az évről évre megújuló növényzet rövid idő alatt élőhelyet biztosít a rovaroknak, rágcsálóknak, majd kisebb nagyobb gerinceseknek és madaraknak is. A régebben rekultivált tározókon már élnek bokrok és cserjék is, a terület mára a természeteshez közeli állapotban van, mintha nem is ipari terület lett volna.

A tevékenységünk rendelkezik ISO minősítéssel (9001, 14001 és 28001).

IDÉZET

„A biodegradációs hulladékhasznosítási technológiák egy részéből kikerülő anyagokra jellemző a tápelemhiányos állapot, azaz nem alkalmasak például mezőgazdasági felhasználásra. Egyéb jellemzőik alapján ezek a komposztok is megfelelnek roncsolt területek rekultivációs céljaira, a telepítendő vegetáció életfeltételeinek fenntartására. Ezeken a területeken gyakran előnyös is lehet az alacsony tápanyagtartalom, mivel gátolja az agresszív, özöngyomok elszaporodását.” (MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet: Biodegradációs, komposztálás jellegű hulladékkezelési technológiák szakmai, tudományos alapjainak összefoglalása 20. oldal, 2011. február 14.)

Változtassunk életünk minőségén!
Tatai Környezetvédelmi Zrt. Kereskedelmi Képviselet
Iroda: 2890 Tata, Baji út 9.
Telefon: +36 34 587 063
Fax: +36 34 587 064
E-mail: info@tkv.hu
2890 Tata, Baji út 9.
Telefon: +36 34 587 063
E-mail: kereskedelem@tkv.hu