Tatai Környezetvédelmi Zrt. mottója

Felelősséget érzünk azon társadalmi csoportok iránt is, amelyek szociálisan, társadalmilag vagy egészségügyi szempontból hátrányos helyzetben vannak. Az ő esetükben még fontosabb megadni az esélyt a minőségibb életre, hiszen közvetlen környezetük ezt általában már csak ritkán tudja biztosítani. 

 

Almásfüzitő Fekete István Általános Iskola Gyermekekért Alapítvány (bővebben róluk)

Az Almásfüzitőn 1904 óta működő általános iskola alapítványának támogatásával az oktatás fejlesztéséhez, a nyári táborozáshoz, illetve a diákok jutalmazásához járulunk hozzá. Minden évben, szigorú szempontrendszer szerint az alapítvány kuratóriuma dönt a nevelőtestület véleményezése alapján, hogy a búcsúzó 8. évfolyamosok közül ki méltó a Fekete István-díjra.

2014-ben az alapítvány a kapott támogatást hátrányos helyzetű gyermekek táboroztatására és úszásoktatására fordította.

Dunaalmás Barátainak Köre Egyesület (bővebben róluk)

Az 1996-ban alakult civil szervezet célkitűzésében településük, Dunaalmás jó létéért tevékenykedik.

Cégünk évek óta támogatja az egyesület együttműködésével néhány rászoruló gyermek táboroztatását.

Esőemberekért Egyesület (bővebben róluk)

A kiemelkedően közhasznú szervezet bentlakásos lakóotthont tart fent fiatal felnőtt autisták és értelmileg akadályozottak számára, valamint egy tanácsadó központot, amely az autista gyermekek és fiatalok társadalmi integrációjában segít. A tatai Szent Gergely Intézetben kilenc fiatalnak segítenek abban, hogy a lehető legönállóbb életvitelre legyenek képesek, részt tudjanak venni a város mindennapi életében. 

2012 óta cégünk anyagi támogatással járult hozzá az egyesület működéséhez.

Az Értelmi Fogyatékosok Fejlődését Szolgáló Magyar Down Alapítvány (bővebben róluk)

A Down Alapítvány középsúlyos értelmi fogyatékos és halmozottan sérült gyermekek, fiatalok és felnőttek fejlesztését, önálló életvitelének segítését, valamint családjaik támogatását tűzte ki céljául, annak érdekében, hogy lehetőleg minden értelmi fogyatékos gyermek családban nőhessen fel, felnőttként pedig a lehető legközelebb jusson az önálló élet megvalósításához.

2013 óta folyamatosan támogatjuk a Down alapítvány munkáját. 

Fényszóró Kulturális Alapítvány (bővebben róluk)

A Fényszóró Kulturális Alapítvány 1995 óta dolgozik értelmileg sérült, halmozottan fogyatékos gyermekek, fiatalok, fiatal felnőttek kulturális életének színvonalasabbá tételéért. Programjai átfogják Budapest, Pest megye, Közép-Magyarország területén iskolákban, intézetekben, zárt körben, családokban élő sérült emberek körét. Az alapítvány életében a legfőbb rendezvény az a karácsonyi előadás, ahol fogyatékos és nem fogyatékos emberek együtt mutatják be kulturális műsoraikat.

2012 és 2014 között támogattuk az alapítványt.

Magyar Vöröskereszt Komárom-Esztergom Megyei Szervezete (bővebben róluk)

Cégcsoportunk együttműködése Dunaalmással több szinten működött, mert a Magyar Vöröskereszt Komárom-Esztergom Megyei Szervezete által szervezett táborban 2012-ben támogatásunk által néhány hátrányos helyzetű gyermek is részt vehetett.

MikulásGyár Alapítvány (bővebben róluk)

A MikulásGyár tartós élelmiszert, tisztító- és tisztálkodási szereket, jó minőségű ruhát, takarót, játékot, könyvet gyűjt. Az önkéntesek az adományokat dobozokba szelektálják, majd ezeket a dobozokat a Magyar Vöröskereszt adott megyei központjába juttatja el a Magyar Posta. A Vöröskereszt a dobozok tartalmát – már csomagokként – rászorultsági alapon osztja szét.

2013-ban cégünk az alapítvány tevékenységéhez anyagi támogatással járult hozzá.

Polgár Alapítvány az Esélyekért (bővebben róluk)

Az alapítvány a hátrányos helyzetű, kiemelten a cigány közösségek és egyének helyzetének javítása érdekében olyan közvetítő szervezetként kíván fellépni, amely választott értékei, kialakított eszközrendszere, forrásai alapján képesnek érzi magát arra, hogy az esélyteremtés érdekében új utakat kutasson és kövessen, a fellelhető erőforrásokat egymás szolgálatába állítsa.

2012-ben a TKV támogatását a tehetségkutató program számára adományozta, amely a futball területén kimagaslóan tehetséges 10-14 éves fiúk számára biztosít lehetőséget. A pályázat olyan hátrányos helyzetű, elsősorban roma fiatalok számára nyitott, akik szeretnének a futballal komolyan foglalkozni, de nincs módjuk igénybe venni olyan sportklub vagy sportegyesület szolgáltatásait, amelyek elengedhetetlenül szükségesek tehetségük kibontakoztatásához, a futballkarrier kiépítéséhez.

Szemem Fénye Alapítvány (bővebben róluk)

A Szemem Fénye Alapítvány több mint tíz éve törekszik arra, hogy az orvosi ellátásra szoruló gyermekbetegek (koraszülöttektől az ifjúkorosztályig) szállításában, mentésében nyújtson kiemelkedő minőségű és térítésmentes szolgáltatást.  A szervezet másik kiemelt tevékenysége a gyermekhospice-szolgáltatás, amely keretében a "Dóri Ház"-ban nyújt menedéket a súlyos beteg gyermeknek és családjaiknak.

Négy éve már mi is rendszeresen hozzájárulunk e nemes célok megvalósításához.

Változtassunk életünk minőségén!
Tatai Környezetvédelmi Zrt. Kereskedelmi Képviselet
Iroda: 2890 Tata, Baji út 9.
Telefon: +36 34 587 063
Fax: +36 34 587 064
E-mail: info@tkv.hu
2890 Tata, Baji út 9.
Telefon: +36 34 587 063
E-mail: kereskedelem@tkv.hu