Tatai Környezetvédelmi Zrt. mottója

 

A környezet- és természetvédelem területén hosszú távú sikereket többnyire csak életmód- és szemléletváltással érhetünk el. Ezért támogatjuk a környezettudatos nevelést, illetve természeti és szociális környezetünk védelmét. A fiatalok a legnyitottabbak az új szemlélet- és életmód megismerésére, elsajátítására. Azt szeretnénk, ha a fogékony, fiatal generációk olyan felnőtté válhatnak, akiknek a tudatosság és felelősség már életük szerves része. Ők tanulhatják meg igazán, hogy környezetünk olyan ajándék, amelyet tovább kell adnunk a jövőnek.

 

Azaum Római Tábor

A térség egyik legfontosabb turisztikai és kulturális beruházása. A tábor ugyan nem környezetvédelmi tematikájú, de programjai, gyermek táborai során a résztvevők a római kori életet, kézművességet próbálhatják ki, amelyek a természet értékeit a szükséges módon és kreatívan alkalmazták.

Almásfüzitő Fekete István Általános Iskola Gyermekekért Alapítvány (bővebben róluk)

Az Almásfüzitőn 1904 óta működő általános iskola alapítványának támogatásával az oktatás fejlesztéséhez, a nyári táborozáshoz, illetve a diákok jutalmazásához járulunk hozzá. Minden évben, szigorú szempontrendszer szerint az alapítvány kuratóriuma dönt a nevelőtestület véleményezése alapján, hogy a búcsúzó 8. évfolyamosok közül ki méltó a Fekete István-díjra.

2012-ben és 2013-ban az alapítvány a kapott támogatást a környezetvédelmi oktatás fejlesztésére fordította.

Almásfüzitői Kertbarátok Egyesület (bővebben róluk)

Az egyesület tevékenységének lényege: érdeklődők részére segítségnyújtás szaktudásuk fejlesztésére és elmélyítésére.

2013-ban az egyesület a támogatást a Klub által tagjai számára szervezett a Bor – Alapismeretek kurzus megrendezésére fordította. 2014-ben az egyesület a támogatást családi nap megrendezésére fordította.

Almásfüzitői Sporthorgász Egyesület (bővebben róluk)

Az 1951-ben alapított egyesületnek 70-80 tagja van. Az általuk felügyelt és gondozott vízterület a Fekete-ér (az M10 út zsilipjétől a Duna torkolatáig), illetve az Olajos-tó.

Cégünk 2012-ben haltelepítésben vállalt szerepet, 2014-ben és 2015-ben az egyesület a támogatást családi nap megrendezésére fordította, melynek keretében rendbe tették a horgásztó környezetet.

ALOXID Vízisport Egyesület (bővebben róluk)

Az egyesület célja a rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása.

Cégünk az egyesület által 2013-ban és 2015-ben, a Duna-Dráva Nemzeti Parkban, a Dráva folyóra szervezett környezetvédelmi és természetvédelmi célú vízitúrát támogatta. 2014-ben cégünk az egyesület által szervezett nyílt napot támogatta, ahol általános iskolások próbálhatták ki az egyesület vízi járműveit.

Dunaalmás Barátainak Köre Egyesület (bővebben róluk)

Az 1996-ban alakult civil szervezet célkitűzésében településük, Dunaalmás jó létéért tevékenykedik.

2012-ben az egyesület a TKV segítségével a dunaalmási Kék Duna Óvodában az ütött-kopott, töredezett óvodai bútorok cseréjét és néhány új játék vásárlását valósította meg, 2014-ben az óvoda kiságyainak beszerzését támogatta. 2015-ben az általános iskolai székek beszerzésében vettünk részt.

Cégünk 2013-ban a dunaalmási a családi- és gyermeknap megrendezését segítettük az onkormányzat számára.

Füzitői Napok és Fűzfa Nap – Almásfüzitő

Almásfüzitőn 2012-től kezdődően kiemelt cél volt, hogy a lakosok jobban megismerjenek minket, tevékenységünket. E cél érdekében komplex támogatási rendszert alakítottunk ki. Évről évre támogatói vagyunk a két fő falusi rendezvénynek, a tavaszi Füzitői Napoknak és az őszi Fűzfa Napnak. Mindkét rendezvényen külön kitelepüléssel jelenünk meg, ahol bemutatjuk a VII. tározón alkalmazott technológiát az érdeklődőknek, továbbá környezetvédelmi témájú játékokkal bővítjük a gyermekek és szüleik ismereteit.

Háztűz-őrző Nők és Anyák Egyesület (bővebben róluk)

A Háztűz-őrző Nők és Anyák Egyesülete azért tevékenykedik, hogy alapértékeinken, elhivatottságukon keresztül megerősítsék és támogassák a hozzájuk forduló Tatán és környékén élő nőket, anyákat és családokat azzal, hogy igényeikre épülő programokat és szolgáltatásokat nyújtsanak számukra.

2013-ban az egyesület öko játszónapot rendezett gyermekeknek. A rendezvényen a nagyóvodások és kisiskolások számára menetlevelet lehetett váltani, melyen 13 állomást kellett teljesíteni. Ezek a játékos feladatok a természetvédelem, állatvédelem, környezettudatos életmód, környezetvédelem témakörökben nyújtottak ismereteket. A nagy sikerű bábelőadások témája is mind-mind a környezetvédelmet szolgálta, valamint a bolhapiacon áruló gyermekek portékái is újrahasznosított és természetes anyagokból készültek.

Pro Neszmély Alapítvány (bővebben róluk)

2012-ben Neszmélyen a dunaalmási együttműködéshez hasonlóan az alapítvány segítségével járulhattunk hozzá a Cseperedő Óvoda kis lakói számára új bútorok és játékok vásárlásához.

Képességfejlesztés 1990-98 Alapítvány – Talentum Iskola (bővebben róluk)

Az alapítványt 1990-ben 30 szülő és pedagógus hozta létre azzal a céllal, hogy szülői igényre iskolát alapítson, ahol a gyermekek kis létszámú osztályokban minőségi nevelésben-oktatásban részesülnek. Az alapítvány működteti a Talentum Iskolát, ahol a tanárok kis létszámú csoportokkal dolgoznak, ezért módjukban áll mélyebben megismerni a diákokat, így hatékonyabban segíthetik őket a tanulásban.

Már három éve, a Víz-Zene-Virág és cégünk együttműködésével, az iskola minden tavasszal meghirdeti a környezetvédelmi ReDesign pályázatot, amelynek témája a hulladék és az újrahasznosítás. Pályázni lehet hulladékból készített vagy funkciójában az eredetitől eltérő, újraértelmezett tárgyakkal. A fesztivál ad otthont a pályázat díjkiosztójának és az alkotásokat bemutató kiállításnak.

Komárom Esztergom Megyei Polgári Védelmi Egyesület (bővebben róluk)

Az egyesület célja, hogy segítse a Komárom-Esztergom megye településein élők biztonságos életét, életfeltételeit, a természeti és civilizációs katasztrófák megelőzését, és következményeinek felszámolásának megszervezését. Az egyesület tevékenységében nagy hangsúlyt fektet a megelőzésre, és ennek keretén belül ismeretterjesztő és oktató munkát is végez a lakosság és a tanulók körében.

2012-ben és 2013-ban a TKV a „Felmenő rendszerű katasztrófavédelmi ifjúsági verseny” megyei fordulóján a verseny lebonyolítását és a részt vevő gyerekek díjazását támogatta.

Környezetvédelmi program a dorogi óvodákban

Három dorogi óvoda – Petőfi óvoda, Hétszínvilág Óvoda és Zrínyi Óvoda – az elmúlt években intézményenként önálló, de egymást támogató és segítő környezetvédelmi programsorozatot alakított ki. Céljuk a gyermekek környezetvédelmi tudatosságának kialakítása a mindennapi életben. A programok: fejlesztését szolgáló és játékos tevékenységet segítő eszközök használata, a „Takarítás a Napnál”, az „Egészségország”, „Környezetbarát hét”, szelektív hulladékgyűjtők kialakítása, konyhakert létrehozásával, Mihály napi szokások felelevenítésén keresztül az egészséges táplálkozás bemutatása.

Cégünk 2013-tól kezdve támogatja az óvodák alapítványait, mely révén eszközgazdagabb programokkal színesítik a gyermekek óvodai mindennapjait:

  • Gyermekünk Egészségéért, Egészségesebb Jövőért Alapítvány (bővebben róluk)
  • Zöld Levelecske Alapítvány (bővebben róluk)
  • Zrínyi Ovisok Egészségéért Alapítvány

Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége (bővebben róluk)

Az 1992 alakult Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége szakmai érdekképviselet. Célja a környezeti kultúra fejlesztése, a zöldipar szerepének erősítése, szakmai érdekek érvényesítése, nemzetközi kapcsolatok erősítése. A szervezet tagságát környezetvédelmi szolgáltató cégek, tervező-szakértő cégek, e területen kutatási-fejlesztési tevékenységet végzők, vízellátás-csatornaszolgáltatásban, hulladékkelezésben, hulladékhasznosításban, levegőtisztaság-védelemben, zaj- és rezgésvédelemben, kármentesítésben stb. tevékenykedő cégek adják, beleértve e tevékenységekhez szükséges eszközök gyártóit és forgalmazóit is. Közel 260 tagcégük van, akik mindannyian a környezetvédelmi ipar szereplői. Társult tagjaik egyetemek, kutatóintézetek, pártoló tagjaik a környezetvédelmet, a fenntarthatóságot kiemelten kezelő nagyvállalatok.

A TKV az elmúlt években az éves Környezetvédelmi és Vízipari Bált támogatta, amely a környezetvédelmi ipari szakma legrangosabb eseménye.

Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság (bővebben róluk)

A Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság azzal a céllal alakult meg, hogy őrizze és ápolja Magyary Zoltán szellemi hagyatékát, és újraindítsa a népfőiskolai képzést. Első programja az önkormányzati képviselők képzését szolgálta, majd évente egy-két képzési programot indítottak az információtól a környezetvédelemig terjedő témákban. A tanfolyamok résztvevőinek többsége a tatai és a környékbeli települések önkormányzatainak képviselői közül került ki, de növekvő tendencia jellemzi a civil szervezetek, illetve a polgárok érdeklődését is. A képzési sorozatok szerves részét képezik a "Látó utak", amelyek kiegészítik az elméleti ismereteket, bővítik a tapasztalatszerzés lehetőségét.

Az egyesület „A tatai medence, a Tatai Járás természeti értékei” elnevezésű környezetvédelmi témájú programsorozatát támogatja cégünk immár két éve.

Száz Völgy Természetvédelmi Egyesület (bővebben róluk)

Az egyesület feladata a természeti értékek feltárása, megóvása, környezettudatos szemlélet és ismeretterjesztés erősítése, alapkutatások végzése és önkormányzatok természetvédelmi tevékenységének támogatása.

2013-ban és 2014-ben az egyesület az adomány összegét a tatai Vadlúd Sokadalom szervezésére fordította. A Vadlúd Sokadalom célkitűzése, hogy változatos programokon keresztül, a természetben egy napot eltöltve közelebb hozzák a helyi és a hazai természeti értékeket az itt élőknek és az ide látogatóknak, akik számos zöld ötlettel, információval, élménnyel lehetnek így gazdagabbak.

Tatai Eötvös József Tehetséggondozó Alapítvány (bővebben róluk)

Az alapítvány fő tevékenysége tehetséggondozó programok szervezése, nyelvi képzés, külföldi tanulmányutak szervezése, oktatási kutatás és sporttevékenység támogatása.

2013-ban az alapítvány az adományt az Eötvös diákkirály választás öko programjának megvalósítására fordította.

Zöld Sziget Kör (bővebben róluk)

Az egyesület 1991 óta működik, jogi és szellemi elődjének a híres Herman Ottó Kört tartja. Az egyesület munkájának jelentős részét (klímavédelem, környezetvédelem, természetvédelem) felnőttek irányításával a közép- és általános iskolai, valamint a főiskolákon és egyetemeken tanuló diákok végzik. Az egyesület figyelemmel kíséri az ismert természeti értékeket, terepbejárásokat, táborokat szervez, felkutatja és feltérképezi a már ismerteken túli, védelmet igénylő területeket. Az egyesület ismeretterjesztés céljából szabadidős tevékenységeket, egészségvédelmi programokat szervez, előadásokat és bemutatókat tart. A természeti bejárások, túrák, táborozások alkalmával gomba, gyógynövény és egyéb természeti javak begyűjtését és vizsgálatát végzi.

2014-ben cégünk az egyesület természetvédelmi tevékenységét támogatta.

Változtassunk életünk minőségén!
Tatai Környezetvédelmi Zrt. Kereskedelmi Képviselet
Iroda: 2890 Tata, Baji út 9.
Telefon: +36 34 587 063
Fax: +36 34 587 064
E-mail: info@tkv.hu
2890 Tata, Baji út 9.
Telefon: +36 34 587 063
E-mail: kereskedelem@tkv.hu